Welkom bij TyrePoint Zwolle, uw toegewijde partner voor uitgebreid auto-onderhoud, ongeacht het merk. Van routine-onderhoud en jaarlijkse APK-keuringen tot aan uitlijnen, schadeherstel, ruitreparatie, poetsen, bekledingsreparatie en natuurlijk het vervangen van banden en velgen, wij staan voor u klaar. Na aankoop kunt u bij TyrePoint terecht voor al het onderhoud van uw auto, alles op één adres.

TyrePoint Zwolle is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonlijke gegevens zoals beschreven in dit privacybeleid. In deze verklaring informeren we u over hoe we uw gegevens verzamelen en gebruiken. Aangezien wetten kunnen veranderen, raden we u aan om deze verklaring regelmatig te raadplegen.

Contactgegevens:
TyrePoint Zwolle
Ceintuurbaan 34b
8024 AA Zwolle
Telefoon: 038-20 220 30
KvK-nummer: 59074036
BTW-nummer: NL853306254-B01

Website:
www.tyrepointzwolle.nl

Privacyfunctionaris:
In ons bedrijf is Erik Rodink van TyrePoint Zwolle de contactpersoon voor gegevensbescherming. U kunt hem bereiken via e-mail: e.rodink@tyrepointzwolle.nl of telefonisch: 038-2022030.

Verwerking van persoonsgegevens:
TyrePoint Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens wanneer u gebruikmaakt van onze diensten of wanneer u deze zelf aan ons verstrekt. Dit omvat onder meer het uitvoeren van reparaties, onderhoud, het bestellen van onderdelen en/of accessoires. We streven ernaar om alleen de benodigde informatie te verzamelen om een overeenkomst met u te kunnen sluiten. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

• Voor- en achternaam
• Geslacht
• Geboortedatum
• Geboorteplaats
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
• IP-adres
• Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt, bijvoorbeeld via een profiel op onze website.
• Locatiegegevens (via Google Analytics)
• Gegevens over uw activiteiten op onze website (via Google Analytics)
• Internetbrowser en apparaattype (via Google Analytics)
• Bankrekeningnummer

Klantgegevens worden opgeslagen in ons klantendatabasesysteem genaamd Carsis. Dit programma biedt een breed scala aan functionaliteiten voor alle werkzaamheden binnen ons bedrijf. U heeft het recht om uw verstrekte persoonsgegevens in te zien, te corrigeren, over te dragen, te laten verwijderen of het gebruik ervan te stoppen.

Onze website maakt gebruik van WordPress. We gebruiken contactformulieren waarbij we alleen uw e-mailadres vragen om contact met u op te nemen. Uw vragen worden tijdens kantooruren beantwoord en daarna verwijderd. Mailadressen worden niet bewaard. We maken gebruik van Google Analytics om onze website te verbeteren, waarbij de verzamelde gegevens anoniem zijn.

Doel en basis voor verwerking van persoonsgegevens:
TyrePoint Zwolle verwerkt uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden, waaronder:

• Betalingsafhandeling
• Communicatie met u over onze diensten en producten
• Informeren over wijzigingen in onze diensten en producten
• Mogelijkheid bieden om een account aan te maken
• Levering van goederen en diensten
• Analyseren van websitegedrag om onze website en ons aanbod te verbeteren
• Voldoen aan wettelijke verplichtingen
• Bewaartermijn van persoonsgegevens:

We bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld. U kunt te allen tijde verzoeken om verwijdering van uw gegevens. Klantgegevens worden standaard 1 tot 2 jaar bewaard, afhankelijk van de relatie met een voertuig of product in onze database. Gegevens verzameld door Google Analytics worden voor onbepaalde tijd bewaard.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door TyrePoint Zwolle en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@tyrepointzwolle.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
TyrePoint Zwolle wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Beveiliging van persoonsgegevens:
TyrePoint Zwolle neemt passende maatregelen om uw gegevens te beschermen tegen misbruik, verlies, ongeoorloofde toegang en wijziging. Als u vermoedt dat uw gegevens niet goed zijn beveiligd of misbruikt worden, neem dan contact met ons op.